Top

Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

PROSIM PREBERITE TE POGOJE ZA UPORABO PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI TO SPLETNO STRAN. Z uporabo te spletne strani, potrjujete svoje soglasje k tem pogojem uporabe. Če se ne strinjate s temi pogoji uporabe, ne uporabljajte te spletne strani.

Vaš dostop do te spletne strani in njeno uporabo, ter vse povezane spletne strani, ki jih upravlja Timotej Žitnik Inc. ki vključuje med drugim tudi https://timotejzitnik.com veljajo naslednji pogoji in določila (»Pogoji uporabe«) in vsi veljavni zakoni. Z dostopom do spletnega mesta in brskanjem po spletnem mestu, sprejmete, brez omejitev ali kvalifikacij, pogoje uporabe, in priznavate, da so vsi drugi sporazumi med vami in spletno stranjo nadomeščeni in brez sile ali učinka:

   1. Strinjate se, da je spletno mesto, tudi vsa vsebina, videoposnetki, gradiva za usposabljanje, izdelki, storitve in/ali druga gradiva, ki so na voljo na spletnem mestu s strani nas ali drugih tretjih oseb, ter videz in občutek vseh (v nadaljnjem besedilu “Blog”), ki jih za vašo osebno uporabo in informacije obdrži Timotej Žitnik Inc. in so last družbe in/ali ponudnika tretjih strani. Strinjate se, da takšna vsebina vključuje vse lastniške videoposnetke, HTML/CSS, Javascript, grafike, glasovne in zvočne posnetke, umetniška dela, fotografije, dokumente in besedilo ter vse druge materiale, vključene na spletno stran, izključujoč samo materiale, ki jih vi posredujete. Družba vam s tem podeljuje omejeno licenco, ki je neizključna, neprenosljiva in ni podlicencirana za dostop, ogled in uporabo spletne strani izključno za vaše osebne namene. Naša vsebina se ne sme kopirati, reproducirati, ponovno objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, distribuirati, uporabljati v javne ali komercialne namene ali prenesti na kakršenkoli način, razen če pisno dovoljenje izrecno ne izda Družba. Sprememba vsebine ali uporaba vsebine za kakršenkoli drug namen je kršitev avtorskih in drugih lastniških pravic družbe ter drugih avtorjev, ki so ustvarili gradivo in so lahko predmet denarne škode in kazni. Brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe, ne smete distribuirati, spreminjati, prenašati ali uporabljati vsebine spletne strani ali katerekoli vsebine, vključno z vso programsko opremo, orodji, grafičnimi in/ali zvočnimi datotekami v javne ali komercialne namene.
   2. Vsa vsebina, kot je besedilo, podatki, grafične datoteke, video posnetki in zvočne datoteke ter drugi materiali, ki jih vsebuje spletno mesto, so zaščiteni z avtorskimi pravicami, razen če ni drugače navedeno in so v lasti družbe in/ali dobavitelja družbe. Takih materialov se ne sme uporabljati, razen kot je določeno v teh pogojih uporabe.
   3. Vsa blagovna imena, blagovne znamke in slike ter biografski podatki o osebah, ki se uporabljajo v kontaktu in so vsebovane na spletni strani, so last ali so z dovoljenjem, Timotej Žitnika. Uporaba vsebine s strani vas je strogo prepovedana, razen če to dovoljujejo pogoji uporabe. Vsaka nepooblaščena uporaba vsebine lahko krši avtorske pravice, blagovne znamke in druge lastninske pravice družbe in/ali tretjih oseb ter zakone zasebnosti in obveščanja javnosti ter druge predpise in statuse. Nič v tem sporazumu ali na spletnem mestu se ne sme razlagati tako, da se brez poseganja ali drugače dovoli kakršna koli licenca ali pravica do uporabe blagovnih znamk ali drugih zaščitenih informacij brez izrecnega pisnega soglasja družbe ali lastnika tretje strani. Družba spoštuje avtorske pravice, blagovne znamke in vse druge pravice intelektualne lastnine drugih. Družba ima pravico, vendar nima nobene obveznosti, odstraniti vsebino in račune, ki vsebujejo materiale, za katere meni, da so po svoji lastni presoji nezakoniti, žaljivi, grozljivi, obrekovani, obrekljivi, pornografski, obsceni ali kako drugače sporni ali kršijo intelektualne strankine lastnine ali te pogoje uporabe. Če menite, da so kršene vaše pravice intelektualne lastnine in/ali da je bilo katero drugo delo, ki ste ga prejeli, na kakršni koli način reproducirano na spletnem mestu ali kakršni koli vsebini, lahko družbo obvestite na info@timotejzitnik.com. Prosimo, navedite svoje ime in kontaktne podatke, naravo vašega dela in kako se kršijo, vse ustrezne informacije o registraciji avtorskih in/ali blagovnih znamk, lokacijo/URL kršitve in vse druge podatke, za katere menite, da so pomembni.
   4. Medtem ko družba z razumnimi napori vključi točne in ažurne informacije na spletno stran, družba ne daje nobenih jamstev ali predstavitev v zvezi s svojo natančnostjo. Družba ne prevzema nobene odgovornosti ali odgovornosti za kakršne koli napake ali opustitve vsebine strani.
   5. Ko se registrirate pri družbi in/ali na tej spletni strani, izrecno privolite, da prejmete kakršna koli obvestila, sporočila, dogovore, razkritja, poročila, dokumente, sporočila o novih izdelkih ali storitvah ali druge zapise ali dopise družbe. Soglašate, da boste prejeli obvestila elektronsko, tako da vam pošljemo obvestilo po elektronski pošti.
   6. Če posredujete komentarje, pripombe ali predloge o naši spletni strani k družbi, vključno z opombami, besedilom, risbami, slikami, designom ali računalniškimi programi, takšna predložitev postane in ostane edina lastnina družbe. Nobena predložitev ni zavezana nobeni obveznosti zaupanja družbe. Družba ima izključno lastne pravice do (vključno s pravicami intelektualne lastnine) in ima pravico do neomejene uporabe, objave in razširjanja vseh teh predložitev za kakršen koli namen, komercialno ali kako drugače, brez kakršnega koli potrdila ali nadomestila.
   7. Družba sme uporabljati komercialno sprejemljiva prizadevanja za omejitev nepooblaščenega dostopa do naših podatkov in datotek. Vendar pa ni noben sistem, če je zaščiten z geslom ali ni, povsem neprebojen. Potrjujete, da lahko nepooblaščena tretja oseba dostopa, ogleduje, kopira, spreminja ali distribuira podatke in datoteke, ki jih shranite z uporabo spletnega mesta. Uporaba spletnega mesta je popolnoma na lastno odgovornost.
   8. Družba namerno, tretji osebi ne bo razkrila nobenih osebnih podatkov o vas, razen če družba v dobro namere verjame, da je takšno razkritje potrebno za uskladitev z zakonom ali uveljavljanju teh pogojev uporabe. Z uporabo strani označujete, da ste sprejeli Politiko zasebnosti na tem spletnem mestu, https://timotejzitnik.com/politika-zasebnosti/. Če se ne strinjate s tem pravilnikom o zasebnosti v celoti ali se ne strinjate delno, potem ne uporabljajte te strani.
   9. NITI DRUŽBA NITI KATERA KOLI DRUGA STRANKA, VPLETENA V USTVARJANJE, PRIPRAVLJANJE, ALI Z VZDRŽEVANJEM SPLETNE STRANI IN/ALI KATERIH KOLI VSEBIN NA STRANI, NI ODGOVORNA POD NOBENIM POGOJEM ZA NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, POSREDNO ALI KAZENSKO ŠKODO, KI IZHAJA IZ VAŠEGA DOSTOPA DO ALI UPORABE STRANI. BREZ OMEJITVE PREDGOVORA, VSA VSEBINA NA MESTU JE PREDLOŽENA “KOT JE”, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA PREDPISANE GARANCIJE O PRODAJI ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. DRUŽBA NE JAMČI ALI NE ZASTOPA V ZVEZI Z UPORABO MATERIALOV, KI SO NA SPLETNEM MESTU, NA REZULTATE Z UPORABO TAKŠNIH MATERIALOV, O PRIMERNOSTI MATERIALOV ZA VSAKEGA UPORABNIKA ALI VERJETNOST, DA NJIHOVA UPORABA ZADOVOLJUJE PRIČAKOVANJA UPORABNIKA ALI NJIHOVO PRAVILNOST, TOČNOST, ZANESLJIVOST ALI POPRAVO. DRUŽBA PRAV TAKO NE JAMČI, NE ZASTOPA ALI DAJE GARANCIJE, DA BOSTE ZASLUŽILI KAJ DENARJA Z UPORABO SPLETNE STRANI, TEHNOLOGIJE ALI STORITVE DRUŽBE. SPREJEMATE VSO ODGOVORNOST ZA VREDNOTENJE SVOJEGA POSLOVANJA, KI JIH UPORABLJA VAŠE POSLOVANJE IN STORITVE. VARNOSTNI POTENCIAL JE VENDAR VKLJUČEN NA VAŠE LASTNE PROIZVODE, IDEJE, TEHNIKE; IZVAJANJE VAŠEGA POSLOVNEGA NAČRTA; ČAS, KI GA NAMENITE PROGRAMU, IDEJE IN TEHNIKE, KI SO PONUJENE IN UPORABLJENE; TAKO KOT VAŠE FINANCE, VAŠE ZNANJE IN VAŠA SPRETNOST. KER SE TI DEJAVNIKI RAZLIKUJEJO MED VSAKIM POSAMEZNIKOM, DRUŽBA NE MORE IN NE JAMČI ALI NE ZASTOPA, NE DAJE KAKRŠNIH KOLI GARANCIJ ZA VAŠ USPEH IN RAVEN PRIHODKA. DRUŽBA NE JAMČI, DA BO UPORABA MATERIALOV NEPREKINJENA ALI BREZ NAPAK, DA BODO NAPAKE ODPRAVLJENE, ALI DA JE TA STRAN, VSEBINA, IN/ALI MATERIALI, KI SO NA TEJ STRANI, DA SO BREZ HROŠČEV ALI VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT. PREVZEMATE VSO ODGOVORNOST ZA STROŠKE VSEH POTREBNIH POPRAVIL ALI POPRAVKOV. DRUŽBA NI ODGOVORNA ZA KAKRŠNE KOLI TEŽAVE ALI STORITVENE TEŽAVE, ZARADI KATERE KOLI SPLETNE STRANI TRETJE OSEBE ALI DRUGIH TRETJE OSEBNIH STORITEV. VSAKRŠNI TAKŠNI PROBLEM SE LAHKO REŠI SAM Z STRINJANJEM MED VAMI IN TEM PRODAJALCEM. Upoštevajte, da veljavna jurisdikcija morda ne dovoljuje izključitve implicitnih jamstev. Nekatere od zgoraj navedenih izključitev torej ne veljajo za vas.
   10. DRUŽBA NI ODGOVORNA ZA KAKRŠNE KOLI TEŽAVE PRI IZVAJANJU ALI STORITVAH, KI JIH POVZROČA KATERA KOLI SPLETNA STRAN TRETJIH OSEB ALI PONUDNIK STORITEV TRETJIH OSEB (vključno z naprimer storitvijo vašega ponudnika spletnih storitev, storitvami čvrstega plačila, vaše programske opreme in/ali morebitnimi posodobitvami ali nadgradnjami te programske opreme). VSAK TAKŠEN PROBLEM SE LAHKO REŠI POSAMIČNO Z SPORAZUMOM MED VAMI IN MED PRODAJALCEM. DRUŽBA PRIDRŽUJE PRAVICO, DA SE ODLOČI, ALI JE PRAVNO PODJETJE ODGOVORNO ZA NJEGOVO NESREČO ALI PREKINITVE. DRUŽBA SI PRIDRŽUJE PRAVICO O OMEJITVI VAŠE UPORABE SPLETNEGA MESTA IN/ALI VSEBINE ALI PREKINITVE VAŠEGA RAČUNA, V PRIMERU KRŠITVE POGOJEV UPORABE, ALI DA STE KRŠILI KAKRŠNA DRUGA PRAVILA IN POGOJE DRUŽBE. DRUŽBA SI PRIDRŽUJE PRAVICO ZA ZAVRNITEV DOSTOPA DO SPLETNE STRANI IN/ALI VSEBINE STRANI IN/ALI STORITEV DRUŽBE, PRODUKTE IN/ALI STORITVE, KOMURKOLI, PO LASTNI PRESOJI. DRUŽBA PRIDRŽUJE PRAVICO, DA SE SAMA ODLOČI, ALI JE PRAVNO PODJETJE ODGOVORNO ZA SVOJE MALOMARNOST ALI PREKINITEV. DRUŽBA LAHKO V SVOJI EDINI DISKRECIJI PONOVNO ZARAČUNA ZAČETNO CENO, KI JE ZARAČUNANA ZA KAKRŠNO KOLI UPORABO SPLETNEGA MESTA IN/ALI KATERE KOLI VSEBINE ALI PROPORCIONALNO DELA, KI JE V SKLADU S POLITIKO VRAČILA DENARJA DRUŽBE. DRUŽBA SME ZAVRNITI KAKRŠNO KOLI VRAČILO, TRIDESET (30) DNI PO PLAČILU ZA UPORABO STRANI IN/ALI KAKRŠNE KOLI VSEBINE, BODISI NA PODLAGI LICENČNE POGODBE KUPCA PODJETJA ALI KAKO DRUGAČE, OB NEZGODNEM RAZLOGU ZA PREKINITEV.
   11. V NOBENEM PRIMERU DRUŽBA NE ODGOVARJA ZA POSEBNO, NAKLJUČNO, POSREDNO, KAZENSKO, RELEVANTNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA ŠKODO ALI IZGUBO NEPREMIČNINE, OPREME, INFORMACIJ ALI PODATKOV, IZGUBE DOBIČKA , PRIHODKOV, STROŠKOV KAPITALA, STROŠKOV ZA ZMANJŠEVANJE STORITEV ALI TERJATEV ZA PREKINITVE STORITEV ALI PRENOSA, ZA KAKRŠNO KOLI NAPAKO NA SPLETNEM MESTU, VSEBINI IN/ALI SODELOVALNIH MATERIALIH, NEZMOŽNOSTI UPORABE STORITEV, DOLOČENIH V NADALJEVANJU ALI KAKRŠNEGA KOLI DRUGEGA VZROKA V ZVEZI S  TEM, NE GLEDE NA TEORIJO ODGOVORNOSTI. TA OMEJITEV BO VELJALA, TUDI ČE BI BILA DRUŽBA OBVEŠČENA ALI SE ZAVEDA MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.
   12. Strinjate se, da boste povrnili odškodnino družbi in vsakemu od njegovih direktorjev, uradnikov in uslužbencem, neupravičenim od vseh obveznosti, terjatev, odškodnin in stroškov, vključno z razumnimi odvetniškimi pristojbinami, ki izhajajo iz ali se nanašajo na (i) vaše kršitve tega sporazuma, (ii) kakršne koli kršitve zakonov ali pravic tretjih oseb, (iii) kakršnih koli gradiv, informacij, del in/ali druge vsebine kakršne koli narave ali medijev, ki jih objavljate ali delite na ali prek strani, (iv) vašo uporabo spletnega mesta ali storitev, ki jih družba lahko zagotovi prek spletnega mesta, in (v) vaše ravnanje v povezavi s spletno stranjo ali storitvami ali z drugimi uporabniki spletnega mesta ali storitvami. Družba si pridržuje pravico do izključne obrambe kakršnega koli zahtevka, za katerega smo upravičeni do odškodnine v skladu s tem oddelkom. V takem primeru boste družbi zagotovili takšno sodelovanje, ki ga družba upravičeno zahteva.
   13. Določila teh pogojev uporabe so v korist družbe, njenih hčerinskih družb, podružnic in njenim ponudnikom vsebin tretjih oseb in dajalcev licenc, in vsak ima pravico, da uveljavi in izvršuje te določbe neposredno ali v svojem imenu.
   14. Ta sporazum ureja in razlaga v skladu z zakoni države Slovenije, ne da bi vplivala na načela kolizije zakonov. Če je katera koli določba tega sporazuma nezakonita, nična ali iz kakršnega koli razloga neizvedljiva, se ta določba šteje za ločeno od tega sporazuma in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost vseh preostalih določb.
   15. Ti pogoji uporabe se lahko občasno spreminjajo s posodabljanjem te objave. Vse takšne revizije vas obvezujejo in zato spremlajte to stran redno, da pregledate trenutne pogoje uporabe za katere ste vezani.

 

Zadnja posodobitev: 26. maj 2018